LitterArt, 2009LitterArt
Deltar tillsammans med ett antal Uppsalakonstnärer i utställningen "LitterArt" på
Bror Hjorts Hus. Ett möte författare - konstnärer.


           

 


Åter