”STOLAR” Brusa högre lilla å

Erika Bengtsdotter och Kajsa Haglund

Foto: Stefan Larsson

”Stolarna” ingick i ett samarbetsprojekt mellan
gotländska och uppländska konstnärer maj 1999.
Stolarna är tillverkade i koppar (av smeden Totte Albinsson)
och är tre meter höga.
Utställningen visades i Uppsala – Fyrisån.

Sedan 2003 är de placerade på företaget Q-med. i Uppsala.

ÅNGHAMMAREN – Österbybruk

Erika Bengtsdotter

Samlingsutställning för medlemmar i UKK och KRO, Juni -03

Längtan

Erika Bengtsdotter

Skulptur i Botaniska trädgården Uppsala

Erika Bengtsdotter

– del i UKK:S jubileumsutställning sommaren 2005

Titel: ”Blå Övergång (Nära)”.
Material: Plexiglas, aluminium, stål.